Profesjonalne maszyny

Maszyny stosowane podczas robót budowlanych nazywane są maszynami budowlanymi. Ich podział następuje najczęściej ze względu na rodzaj prac, które można nimi wykonywać. Wśród maszyn budowlanych rozróżniamy maszyny stosowane do robót palowych (młoty kafarowe, wybieraki, wyrywacze kafarowe), zbrojarskich (giętarki), drogowych (rozściełacze asfaltu, stabilizatory podłoża, frezarki asfaltu), ziemnych (koparki, ładowarki łyżkowe, spycharki), produkcji oraz transportu masy betonowej (betoniarki, wibratory do betonu), przeróbki kruszyw (kruszarki, młyny, przesiewniki), do zagęszczania gruntów (walce, zagęszczarki, ubijarki) oraz do robót wykończeniowych (frezarki, zacieraczki), maszyny do transportu samochodowego (samochody ciężarowe, ciągniki) oraz transportu bliskiego(przenośniki, ładowarki przenośnikowe, dźwignice).

 

Jako osobna kategoria traktowane są maszyny stosowane do hydromechanizacji oraz odwadniania(pogłębiarki, pompy, rurociągi, urządzenia wiertnicze). Producent maszyn budowlanych gwarantuje wysoką jakość wykonania oraz spełnienie wszystkich wymagań dotyczących atestów oraz bezpieczeństwa użytkowania.

 

Author: woodhouse.com.pl