Najważniejsza podstawa

Najważniejszym elementem każdego domu są fundamenty. To od jakości ich wykonania zależy to jak do m będzie spełniał swoją funkcję. Oprócz funkcji podtrzymującej cały dom fundamenty wraz z elewacją spełniają rolę ochrony pomieszczeń przed wilgocią. W związku z tym niezwykle ważna jest hydroizolacja fundamentów. Niezwykle ważne jest, to żeby poszczególne elementy wykorzystywane do hydroizolacji ze sobą współgrały.

 

Dobór hydroizolacji zależny jest od rodzaju podłoża, jego wilgotności oraz poziomu wód gruntowych. Rodzaj izolacji określany jest przez projektanta na etapie wykonywania projektu budowlanego. Do hydroizolacji stosuje się zarówno izolację poziomą jak i pionową. Te dwie izolacje sprawiają, że ochrona jest kompleksowa oraz szczelna. Oprócz wyboru oraz zastosowania odpowiednich materiałów izolacyjnych niezwykle ważne jest prawidłowe ich zastosowanie. W zależności od gruntu stosuje się izolacje przeciwwilgociowe oraz izolacje przeciwwodne. Wśród materiałów hydroizolacyjnych wybierane są bezspoinowe. Przy ich użyciu dużo łatwiejsze jest uszczelnienie przejść rur instalacyjnych.

 

Author: woodhouse.com.pl