Bezpieczeństwo najważniejsze

Każdy z nas jest zobowiązany do ochrony życia, mienia, zdrowia oraz środowiska przed pożarem. Szeroko rozumiana ochrona przeciwpożarowa polega na wykonywaniu zadań mających na celu ochrony przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. W skład ochrony przeciwpożarowej wchodzą również działania polegające na zapewnieniu środków oraz sił koniecznych do zwalczania pożarów oraz klęsk żywiołowych. Również prowadzenie działań ratowniczych. Podstawą jest jednak zapobieganie powstawaniu pożarów.

 

W przypadku wystąpienia pożaru należy minimalizować szkody praz sprawić, żeby były one możliwe jak najtańsze do likwidacji. Ochrona przeciwpożarowa uregulowana jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Czyni ona odpowiedzialnymi za kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych jednostki należące do Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast za działania ratownicze odpowiedzialne są jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Inne jednostki współpracują w tym zakresie ze strażą. Organ odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Jego obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich środków oraz sił do ochrony przeciwpożarowej.

 

Author: woodhouse.com.pl