Wycena nieruchomości

Postępowanie, które ma na celu określenie wartość nieruchomości nazywamy wyceną nieruchomości. Wycena nieruchomości została uregulowana w prawie polskim. Ustawa, która je reguluje to ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas wyceny nieruchomości określa się wartość rynkową nieruchomości, określa wartość odtworzeniową nieruchomości oraz ustala wartość katastralnej nieruchomości. Podczas procesu wyceny nieruchomości wykorzystuje się podejście porównawcze (opiera się na podobnych transakcjach wolnorynkowych), dochodowe, kosztowe lub mieszane.

 

Wyceny nieruchomości może dokonać jedynie rzeczoznawca majątkowy, który posiada uprawnienia państwowe. Uprawnienia te nadawane są przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych. Korzystając z niego odnajdziemy tania wycena nieruchomości Warszawa. Mamy możliwość sprawdzenia czy dana osoba faktycznie posiada uprawnienia do prowadzenia wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy posiada również uprawnienia do sporządzania ekspertyz i opracowań bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

 

Author: woodhouse.com.pl