Uszczelniony dach

Dach pełni funkcję ochrony przed wilgocią. Jednak, żeby ją mógł wykonywać w sposób prawidłowy konieczne jest odpowiednie go umocowanie. Folie dachowe układane są w konstrukcji dachów spadzistych. Może ona pełnić rolę paro-przepuszczalną oraz paroizolacyjną. W zależności od potrzeb wykorzystywane są jedne albo drugie. Folie paro-przepuszczalne pozwalają na przedostanie się pary wodnej powstałej w pomieszczeniach oraz wydostaniu się wilgoci z warstwy izolacji. Dzięki czemu izolacja spełni swoje zadanie, które miała by utrudnione w sytuacji gdyby była zawilgocona.

 

Występują różne stopnie przepuszczalności pary wodnej. Stopień przepuszczalności dobieramy do konstrukcji dachu. W zależności od stopnia przepuszczalności występują różnice dotyczące przeznaczenia oraz sposobem ich układania. Szczelność dachu jest uzależniona od sposobu montażu wszystkich jej elementów również warstwy izolacyjnej oraz folii dachowe. Folie dachowe są dwukolorowe co pozwala na ich prawidłowe zamocowanie na konstrukcji dachowej. Warstwa pokryta napisami powinna znajdować się zwrócona do góry. Materiał nie może zostać uszkodzony.

 

Author: woodhouse.com.pl