Media społecznościowe, a sudoku

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, kolejnym bardzo ważnym obszarem, w którym trzeba prowadzić komunikację marketingową staje się komunikacja w tak zwanej przestrzeni wirtualnej. Przyczynił się do tego mocno technologiczny rozwój Internetu, a w szczególności coraz powszechniejsze korzystanie przez konsumentów z mediów społecznościowych. Czy na tym obszarze sudoku łatwe jest do zakończenia? Komunikacja marketingowa w sieci umie stworzyć detalicznym przedsiębiorstwom handlowym możliwość indywidualnego procesu komunikacji marketingowej i wreszcie zbudowania relacji z daną grupą docelową, a nawet z pojedynczym konsumentem. W tym właśnie obszarze komunikacji marketingowej przedsiębiorstw można było w kilku ostatnich latach zobaczyć daleko idące zmiany.

 

Narzędzia sieciowe wykorzystywane jako narzędzie w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw takie jak strony on-line, bannery internetowe, poczta WWW, zapewniające wystąpienie sygnału zwrotnego, symetrię w procesie komunikowania i komunikację dwukierunkową w czasie realnym pomiędzy wszystkimi stronami procesu komunikacji, zostały polepszone o wiele innych możliwości prowadzenia komunikacji, jakie mogą nieść za sobą technologie i narzędzia Web 2. 0., na których opierają się obecnie media społecznościowe.

 

Author: woodhouse.com.pl