Bezpieczna konstrukcja na budowie

Rusztowanie stanowi najważniejsze wyposażenie firm budowlanych. Mają one duży wybór, gdyż producenci oferują szeroki asortyment w tym zakresie.

Jest to tymczasowa konstrukcja, która pozwala na wykonywanie prac budowlanych na różnej wysokości. Składa się ona z pionowych i poziomych słupków, na które są nakładane pomosty. Zazwyczaj są one wykonane z metalu.
Na rynku dostępne są różne rodzaje rusztowań. Ze względu na konstrukcję i sposób użytkowania wśród wielu z nich można wyróżnić: modułowe, systemowe, stojakowe, specjalne, kolumnowe, segmentowe, kozłowe, ramowe, wspornikowe, rurkowo – złączkowe oraz ruchome inaczej zwane jezdnymi. Przy wyborze odpowiedniego rusztowania należy kierować się rodzajem wykonywanych prac.

 

Muszą być skonstruowane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów.
Rusztowania odgrywają kluczową rolę w budownictwie oraz branżach powiązanych. Nie tylko ułatwiają wykonywanie robót budowlanych, ale wpływają na bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych. Rynek oferuje wynajem i sprzedaż rusztowań.
Każde rusztowanie musi być odebrane przez nadzór techniczny. Montażem zajmują się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

 

Author: woodhouse.com.pl